Pedijatrijski pregled zdravog dojenčeta

Saznajte kako izgleda i što obuhvaća pedijatrijski pregled zdravog dojenčeta

Pročitaj

Dojenčad

Pedijatrijski pregledi i odabir pedijatra u Hrvatskoj

Primarni pedijatar je liječnik koji brine o djeci od rođenja do minimalno školske dobi, jednako za zdravu (preventivni pregledi i cijepljenja) i bolesnu djecu (liječenje po potrebi).

Svaki pedijatar ima dio radnog vremena rezerviran za preglede zdrave djece i vrijeme za preglede i liječenje bolesne djece. Zato je važno da imate dogovoren termin i da dođete na vrijeme.

Prvi pedijatrijski pregled događa se obično mjesec dana nakon rođenja djeteta, kod pedijatra kojeg ste odabrali nakon rođenja djeteta. Tijekom prvog posjeta pedijatru, ali i većinu sljedećih pregleda zdravog djeteta, provode se sljedeće procedure:

Kad se pripremate u prvi posjet pedijatru, dobro bi bilo:

Na pregledu ćete odmah dobiti termin za sljedeći pregled zdravog djeteta, a pregledi su najčešće povezani s ritmom docjepljivanja djeteta. Ako postoji potreba za pregledom djeteta ranije od prvog pregleda ili između dva dogovorena termina, može se otići i tada, uz prethodnu telefonsku najavu.

Prilikom upoznavanja s pedijatrom, ne propustite saznati:

Odabir pedijatra

Iako imate pravo odabrati pedijatra kojeg želite za svoje dijete, situacija u Hrvatskoj je takva da u mnogim gradovima postoji manjak pedijatara u odnosu na broj djece. Zbog toga neki pedijatri imaju velik broj djece na svojoj skrbi i ne primaju nove pacijente i nekad nećete uspjeti upisati dijete kod željenog pedijatra. Raspitajte se u lokalnom domu zdravlja o pedijatrima koji primaju nove pacijente.

Posljednja izmjena: 08.11.22
Mislite li da tekst treba unaprijediti dodatnim informacijama ili je vaše iskustvo drugačije? Pišite nam na parenting.in.croatia@roda.hr

Pročitajte i:

Dojenčad

Zdravstvena skrb za dojenčad
Zdravstvena skrb za dojenčad

Korisne informacije o rodilištima, pedijatrijskoj skrbi i cijepljenju dojenčadi za vrijeme boravka u Hrvatskoj

Vidi više
Rutinski pregledi dojenčadi
Rutinski pregledi dojenčadi

Koji su to rutinski pregledi dojenčadi koji se provode u Hrvatskoj u prvim danima po rođenju djeteta

Vidi više
Pedijatrijski pregled zdravog dojenčeta
Pedijatrijski pregled zdravog dojenčeta

Saznajte kako izgleda i što obuhvaća pedijatrijski pregled zdravog dojenčeta

Vidi više
Kad potražiti pomoć pedijatra
Kad potražiti pomoć pedijatra

Saznajte kako prepoznati simptome bolesti kod dojenčeta i kako mu pomoći, te kad potražiti pomoć pedijatra

Vidi više
Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu projekta Odrastanje – pristup informacijama o zdravlju, prehrani i odgovornoj skrbi, resursima i podršci za primarne skrbnike djece 0-6 godina iz Ukrajine zahvaljujući podršci građana i drugih donatora. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge Roda i nužno ne izražava službene stavove UNICEF-a.