Vaša prava u Hrvatskoj i kako ih ostvariti

Vaša prava

Što napraviti kad dođete u Hrvatsku (i odlučite privremeno ostati)
Što napraviti kad dođete u Hrvatsku (i odlučite privremeno ostati)

Što učiniti nakon ulaska u Hrvatsku kako bi mogli ostati i ostvariti svoja prava, donosimo korisne informacije i linkove

Vidi više
Prava i obveze osobe koja ima status stranca pod privremenom zaštitom
Prava i obveze osobe koja ima status stranca pod privremenom zaštitom

Koja su prava i obaveze stranaca pod privremenom zaštitom; donosimo popis i korisne linkove

Vidi više
Status privremene zaštite i kako ga ostvariti
Status privremene zaštite i kako ga ostvariti

Tko ima pravo na privremenu zaštitu i kako podnijeti zahtjev; donosimo detaljan pregled i upute

Vidi više
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Saznajte što je dozvola boravka, kako doći do nje i koja prava uz nju možete ostvariti

Vidi više
Prava na naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi
Prava na naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi

Kako ostvariti pravo na savjetovanje, smještaj i jednokratnu naknadu; donosimo upute i korisne linkove

Vidi više
Pravo na zdravstvenu skrb
Pravo na zdravstvenu skrb

Kako ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj? Što učiniti ako ste bolesni i trebate lijekove?

Vidi više
Pravo na rad osoba pod privremenom zaštitom
Pravo na rad osoba pod privremenom zaštitom

Saznajte kako pronaći posao u Hrvatskoj i tko vam u tome može pomoći

Vidi više
Prava djece i zaštita djece iz Ukrajine
Prava djece i zaštita djece iz Ukrajine

Sve o pravima djece iz Ukrajine tijekom boravka u Hrvatskoj i kako ih ostvariti.

Vidi više
Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu projekta Odrastanje – pristup informacijama o zdravlju, prehrani i odgovornoj skrbi, resursima i podršci za primarne skrbnike djece 0-6 godina iz Ukrajine zahvaljujući podršci građana i drugih donatora. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge Roda i nužno ne izražava službene stavove UNICEF-a.