Prava djece i zaštita djece iz Ukrajine

Sve o pravima djece iz Ukrajine tijekom boravka u Hrvatskoj i kako ih ostvariti.

Pročitaj

Vaša prava

Prava djece i zaštita djece iz Ukrajine

Prema naputku Europske komisije, svoj djeci koja iz Ukrajine dolaze u EU trebalo bi brzo i bez diskriminacije omogućiti da ostvare svoja prava, kao što su nužna psihološka pomoć, zdravstvena skrb i pristup obrazovanju.

Posebna pažnja mora se posvetiti djeci bez pratnje. Važno je da se registriraju odmah nakon dolaska, moraju dobiti potpunu i sigurnu potporu i što prije treba angažirati predstavnika službe za zaštitu djece. Prioritet mora biti traženje članova obitelji.

Sva djeca (tj. osobe mlađe od 18 godina) koja bježe od rata u Ukrajini imaju pravo na zaštitu u EU-u, a njihova prava uključuju:

Posljednja izmjena: 28.06.23
Mislite li da tekst treba unaprijediti dodatnim informacijama ili je vaše iskustvo drugačije? Pišite nam na parenting.in.croatia@roda.hr

Pročitajte i:

Vaša prava

Što napraviti kad dođete u Hrvatsku (i odlučite privremeno ostati)
Što napraviti kad dođete u Hrvatsku (i odlučite privremeno ostati)

Što učiniti nakon ulaska u Hrvatsku kako bi mogli ostati i ostvariti svoja prava, donosimo korisne informacije i linkove

Vidi više
Prava i obveze osobe koja ima status stranca pod privremenom zaštitom
Prava i obveze osobe koja ima status stranca pod privremenom zaštitom

Koja su prava i obaveze stranaca pod privremenom zaštitom; donosimo popis i korisne linkove

Vidi više
Status privremene zaštite i kako ga ostvariti
Status privremene zaštite i kako ga ostvariti

Tko ima pravo na privremenu zaštitu i kako podnijeti zahtjev; donosimo detaljan pregled i upute

Vidi više
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Saznajte što je dozvola boravka, kako doći do nje i koja prava uz nju možete ostvariti

Vidi više
Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu projekta Odrastanje – pristup informacijama o zdravlju, prehrani i odgovornoj skrbi, resursima i podršci za primarne skrbnike djece 0-6 godina iz Ukrajine zahvaljujući podršci građana i drugih donatora. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge Roda i nužno ne izražava službene stavove UNICEF-a.