Sustav ranog i predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

Pročitajte više o tome kako je organiziran sustav skrbi, odgoja i obrazovanja male i djece do predškolske dobi u Hrvatskoj.

Pročitaj

Vrtić i škola

 

Rani i predškolski odgoj čini početnu razinu odgojno-obrazovnog sustava i izuzev programa predškole - programa koji je kao obvezan namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu - nije obvezan za svu djecu predškolske dobi.


Podijeljen je na dva odgojno-obrazovna ciklusa (jaslički i vrtićki):

  1. od šest mjeseci do navršene treće godine djetetova života (jaslice),
  2. od navršene treće godine djetetova života do polaska u osnovnu školu (vrtić)

u kojima djeca mogu biti uključena u poludnevni, cjelodnevni ili kraći program, a pojedini vrtići nude i posebne pedagoške programe, poput Montessori, Reggio ili Waldorf pedagoškog pristupa, te sportskih, dramskih skupina i sl.


Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. 

Rad dječjih vrtića regulira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali su osnivači predškolskih ustanova gradovi i općine  te privatni osnivači te se iz tog razloga mogu razlikovati način i uvjeti (prioriteti unutar uvjeta) upisa, kao i cijena pojedinog vrtićkog programa.

Pohađanje vrtića nije obavezno, osim za djecu u godini prije polaska u školu.

Vrtići provode i program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (za djecu koja ne pohađaju vrtić). Program je organiziran tako da može obuhvaćati od 250 do 550 sati godišnje, a u pravilu traje od listopada tekuće godine do lipnja iduće godine. Program predškole može se u iznimno organizirati na način da obuhvaća i manji broj sati godišnje. Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program.

Posljednja izmjena: 22.03.23
Mislite li da tekst treba unaprijediti dodatnim informacijama ili je vaše iskustvo drugačije? Pišite nam na parenting.in.croatia@roda.hr

Pročitajte i:

Vrtić i škola

Odgojno obrazovni sustav u Hrvatskoj
Odgojno obrazovni sustav u Hrvatskoj

Saznajte više o tome kako je organiziran sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Vidi više
Sustav ranog i predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Sustav ranog i predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

Pročitajte više o tome kako je organiziran sustav skrbi, odgoja i obrazovanja male i djece do predškolske dobi u Hrvatskoj.

Vidi više
Upis u vrtić
Upis u vrtić

Saznajte koja je procedura upisa u vrtić u Hrvatskoj.

Vidi više
Upis u školu
Upis u školu

Saznajte koja je procedura upisa djeteta u osnovnu školu u Hrvatskoj.

Vidi više
Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu projekta Odrastanje – pristup informacijama o zdravlju, prehrani i odgovornoj skrbi, resursima i podršci za primarne skrbnike djece 0-6 godina iz Ukrajine zahvaljujući podršci građana i drugih donatora. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge Roda i nužno ne izražava službene stavove UNICEF-a.