Upis u vrtić

Saznajte koja je procedura upisa u vrtić u Hrvatskoj.

Pročitaj

Vrtić i škola

 

Djeci, raseljenim osobama iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom, omogućava se pravo na odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj.

Upisi u vrtiće u Hrvatskoj obavljaju se najčešće od travnja do lipnja za narednu pedagošku godinu koja traje od rujna tekuće godine, do kraja kolovoza sljedeće godine.

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić roditelji, udomitelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji)  podnose nakon što vrtići (ili gradska uprava) objave natječaj za upis djece u sljedeću pedagošku godinu. 
Popis vrtića u Hrvatskoj, uz mogućnost pretraživanja, možete naći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja Pregled vrtića ili pojedinačno na stranicama gradova i općina, jer su vrtići u vlasništvu lokalne uprave (gradovi, općine) ili u privatnom vlasništvu.

Zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić potrebno je priložiti obrasce i dokumente čiji se popis, zajedno s uputama gdje ih pribaviti, objavljuje na web stranicama vrtića i na vratima dječjeg vrtića tijekom upisnog razdoblja, a zahtjev za upis u vrtić u nekim slučajevima je moguće je podnijeti i putem sustava e-građani.

Preduvjet za upis vašeg djeteta u dječji vrtić u Hrvatskoj  je tzv. zelena karta / potvrda kojom se dokazuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom. 

Radi upisa djeteta u vrtić obratite se izravno najbližem dječjem vrtiću u mjestu gdje boravite ili potražite informacije u upravi grada ili općine gdje boravite, koji će vas obavijestiti o dokumentima koje je potrebno eventualno priložiti zahtjevu za upis. 

 

Rezultati i pravo na žalbu


Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do kraja lipnja, a ako niste zadovoljni odlukom, na nju možete uložiti žalbu. Svaki vrtić propisuje rok i način ulaganja žalbe.
Ugovor o ostvarivanju programa sklapa se u kolovozu, najkasnije do 1. rujna.

Za djecu s teškoćama u razvoju, provodi se opservacija, najčešće do tri mjeseca radi uključivanja djeteta u odgovarajući program zbog dobrobiti i praćenja napretka djeteta.

 

Prednost pri upisu


Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca:

Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Djeca koja zajedno sa svojim roditeljima ili starateljima imaju status osoba koje se nalaze pod privremenom zaštitom, upisuju se u dječje vrtiće najbliže boravištu djeteta, vodeći pritom računa o poštivanju Državnog pedagoškog standarda (veličina grupa, odnosno, broj djece po odgojitelju u grupi).

 

Upisi djece u dječji vrtić tijekom trajanja pedagoške godine 


Mogućnost upisa djeteta u dječji vrtić tijekom trajanja pedagoške godine postoji ukoliko je vrtiću preostalo slobodnih mjesta. 

 

Cijena vrtića


Ekonomska cijena smještaja djeteta u redovite programe dječjeg vrtića u prosjeku iznosi između 199,08 EUR (1500 kn) i 331,81 EUR (2500 kuna) mjesečno. Visinu ekonomske cijene odlučuje osnivač dječjeg vrtića.


Roditelji su obvezni platiti dio ekonomske cijene dječjeg vrtića koja u većini gradova i općina ne premašuje 106,18 EUR (800 kuna), a ovisi i o dodatnim programima koji se nude u vrtićima i možda se dodatno naplaćuju.

 

Programi koji se provode u vrtićima


Prilikom upisa djeteta u vrtić, moguće je odabrati 

Posljednja izmjena: 22.03.23
Mislite li da tekst treba unaprijediti dodatnim informacijama ili je vaše iskustvo drugačije? Pišite nam na parenting.in.croatia@roda.hr

Vrtić i škola

Odgojno obrazovni sustav u Hrvatskoj
Odgojno obrazovni sustav u Hrvatskoj

Saznajte više o tome kako je organiziran sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Vidi više
Sustav ranog i predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Sustav ranog i predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

Pročitajte više o tome kako je organiziran sustav skrbi, odgoja i obrazovanja male i djece do predškolske dobi u Hrvatskoj.

Vidi više
Upis u vrtić
Upis u vrtić

Saznajte koja je procedura upisa u vrtić u Hrvatskoj.

Vidi više
Upis u školu
Upis u školu

Saznajte koja je procedura upisa djeteta u osnovnu školu u Hrvatskoj.

Vidi više
Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu projekta Odrastanje – pristup informacijama o zdravlju, prehrani i odgovornoj skrbi, resursima i podršci za primarne skrbnike djece 0-6 godina iz Ukrajine zahvaljujući podršci građana i drugih donatora. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge Roda i nužno ne izražava službene stavove UNICEF-a.