Cистема освіти і виховання в Хорватії

Дізнайтеся, як влаштовано систему освіти й виховання в Республіці Хорватія.

Pročitaj

Дитсадок і школа

 

Хорватська система освіти й виховання включає такі складові:

 

Рання та дошкільна освіта і виховання

 Освіта в Республіці Хорватія починається в дошкільних установах, тобто в дитячих садках і закладах, які пропонують дошкільні програми. Дитина може відвідувати дитячий садок в режимі половини дня, повного або скороченого дня.

Система дошкільної освіти охоплює дітей віком від шести місяців до початку школи. Проте лише невелика кількість дітей починає відвідувати садочок (ясла) у віці до одного року. У Хорватії відпустка для догляду за дитиною триває до 12 місяців – або до 14 місяців у випадку, якщо батько дитини також використовує частину відпустки для догляду за дитиною, на яку він має право.

 

Базова шкільна освіта і виховання

Базова освіта, яка здобувається в основній школі, є обов'язковою та безкоштовною для всіх дітей, які проживають або мають зареєстроване місце перебування в Республіці Хорватія, незалежно від їхнього громадянства.

Початком базової освіти є вступ до першого класу основної школи. Діти переважно йдуть до школи у віці шести-семи років: у вересні зобов’язані почати навчання малюки, яким до 1 квітня поточного року виповнилося шість. Як правило, базова освіта здобувається до п'ятнадцяти років, а для учнів з вадами розвитку ця можливість відкрита максимально до 21 року.

Навчання в основній школі триває вісім років і передбачає стандартні і спеціальні освітні програми. Спеціальні програми можуть бути призначені для дітей з вадами розвитку. Крім того, існують альтернативні програми навчання та освітні програми мовою та письмом національних меншин. Під час здобуття базової освіти в основній школі учні отримують знання та навички, необхідні для продовження навчання на рівні середньої школи.

Підлітки, старші 15 років, які не закінчили загальнообов’язкову основну школу, можуть отримати базову освіту у відповідних навчальних закладах для дорослих.

 

Діти можуть паралельно навчатися в системі базової мистецької освіти, яка може бути музичною і танцювальною.

Право на зарахування до першого класу основної мистецької школи мають діти, які досягли віку семи-дев'яти років і відповідають критеріям, передбаченим навчальним планом мистецької освіти. Базова музична освіта здобувається  за навчальним планом основної школи з мистецьким спрямуванням, за шестирічним планом і програмою, а базова танцювальна освіта -  за навчальним планом основної школи з мистецьким спрямуванням за чотирирічним планом і програмою.

 

Приватна освіта

У Хорватії є приватні дитячі садки та основні школи. Ціна навчання у таких закладах не уніфікована на національному рівні. Вона залежить від ринкової ціни відповідної навчальної програми та від суми, яку місцева адміністрація спрямовує (або не спрямовує) на підтримку таких програм.Середня шкільна освіта

Після базової освіти в основній школі учні здобувають середню освіту в школі, яка називається «середня школа», що дає змогу отримати знання і навички для роботи і подальшого вступу до вузу.

Залежно від типу освітньої програми середні школи поділяються на гімназії, професійно-технічні та мистецькі школи. Навчання в них триває від одного до п'яти років.

Середня освіта в Хорватії не є обов’язковою, а доступність окремих програм у деяких регіонах країни може відрізнятися.

 


Вища освіта

Вища освіта в Республіці Хорватія є частиною Європейського простору вищої освіти. Це означає, що всі навчальні програми приведені у відповідність до принципів Болонського процесу. Вища освіта здобувається в університетах та їхніх складових (факультетах, академіях, відділеннях), політехнічних інститутах і коледжах за програмами університетського та професійного навчання.

 

Освіта дорослих

Освіта дорослих є частиною унікальної системи освіти Республіки Хорватія. Вона включає навчання дорослих з метою кращого працевлаштування та особистого розвитку людини. Освіта дорослих може здобуватися формально, неформально, інформально (самостійно) та/або за самовизначеним графіком.

 

Last edit: 06.04.23
Чи потрібно, на Вашу думку, доповнити текст додатковою інформацією, чи у Вас інший досвід? Надішліть нам електронного листа: parenting.in.croatia@roda.hr

Дитсадок і школа

Cистема освіти і виховання в Хорватії
Cистема освіти і виховання в Хорватії

Дізнайтеся, як влаштовано систему освіти й виховання в Республіці Хорватія.

Дізнатися більше
Система ранньої та дошкільної освіти
Система ранньої та дошкільної освіти

Прочитайте докладніше про те, як організована в Хорватії система догляду, виховання та освіти немовлят і дітей дошкільного віку.

Дізнатися більше
Запис до дитячого садка
Запис до дитячого садка

Дізнайтеся, яка процедура зарахування до дошкільних навчальних закладів у Хорватії

Дізнатися більше
Зарахування до школи
Зарахування до школи

Дізнайтеся про порядок зарахування дитини до основної школи в Хорватії

Дізнатися більше
Представництво ЮНІСЕФ у Хорватії підтримало реалізацію проєкту «Зростання – доступ до інформації про здоров'я, харчування і відповідальний догляд, ресурси та підтримку для основних осіб, які забезпечують турботу про дітей віком 0-6 років з України» завдяки підтримці громадян та інших донорів. Зміст проєкту є винятковою відповідальністю асоціації «Рода» та не обов'язково відображає офіційну позицію ЮНІСЕФ.